Τρίτη, Σεπτεμβρίου 05, 2006

EΠIΓΡΑΜΜΑ

Στην –


Δεν είναι ότι δεν μπόρεσες· δε θέλησες πολύ·
κι απ’ τη φωτιά αχάιδευτα θα μείνουνε τα μέλη·
ξεχνάς πως έρχετ’ ο καιρός που πλέον δεν μπορεί
όποιος για χρόνια ολόκληρα την πυρκαγιά δε θέλει.© Θεοδόσης Βολκώφ