Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2012

ΑΝΤΙΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΣ
 

 ΑΝΤΙΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΣ

Αλλά κι αν έρχομαι από εκεί
όμως δεν είμαι απ' όπου έρχομαι
αλλά όπου πάω είμαι.

© Θεοδόσης Βολκώφ