Δευτέρα, Οκτωβρίου 01, 2012

ERIC HOBSBAWM

"Ο ουτοπισμός 
είναι μάλλον ένας αναγκαίος κοινωνικός μηχανισμός 
για την καταβολή των υπεράνθρωπων εκείνων προσπαθειών 
χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να πραγματωθεί 
καμιά μεγάλη επανάσταση".

Εric Hobsbawm