Κυριακή, Ιουνίου 08, 2008

Αφροδίτη Ουρανία


Σαν έρθει η ώρα Αφροδίτη Ουρανία
ν’ αριθμηθώ κι εγώ μες στους πιστούς σου
δε θέλω οι που αγάπησα να μεσιτεύσουν
μήτε κι οι που μ’ αγάπησαν αυτές

παρά οι δυσαρίθμητες κι ανέγνωρες γυναίκες
που δρόμους γνώριμους αφήνοντας
-και δίχως ν’ ανταλλάξουμε μιλιά-
φορές αμέτρητες επήρα στο κατόπι.


© Θεοδόσης Βολκώφ