Πέμπτη, Νοεμβρίου 15, 2007

Λεξικογράφος


Ποίηση·
με τον τρόπο του Έρωτα
αφήγηση Θανάτου.

© Θεοδόσης Βολκώφ