Τρίτη, Δεκεμβρίου 12, 2006

MIΚΡΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΕ ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝH
Οι γυναίκες τον αποφεύγουν
οι άντρες τον εχθρεύονται·
φυλάσσουν τ’ αγόρια τους
απ’ το ν’ ακούσουν τα λόγια του
τα κορίτσια τους
απ’ το να δουν τα μάτια του.
Σχεδόν εξαθλιωμένος
περιφρονούμενος σκληρά
όμως σκληρότερα περιφρονώντας
αυστηρός
με τις πράξεις του σημαίνει
την ευγενή αλητεία της ποίησης.© Θεοδόσης Βολκώφ