Δευτέρα, Αυγούστου 27, 2007

Π Ε Ν Θ Ο Σ
Όταν οι άνθρωποι τη φωτιά δεν την έχουν μέσα τους,
την απλώνουν παντού γύρω τους.
Βολκώφ